new_logo_fbd_v2
horeca_business_school

Mô tả công việc Setup nhà hàng, setup quán cafe

1. Nghiên cứu thị trường.

– Nghiên cứu thị trường nhà hàng trong khu vực.

– Nghiên cứu các hình thức kinh doanh, giá cả và chất lượng phục vụ, đánh giá điểm mạnh, yếu, cơ hội và thách thức của các đối thủ để đưa ra những dự báo chiến lược và khả năng cạnh tranh của nhà hàng.

– Nghiên cứu những ảnh hưởng của các yếu tố khách quan, yếu tố chủ quan đến hoạt động của nhà hàng trong 12 tháng tiếp.

2. Định hướng hoạt động kinh doanh nhà hàng trong quá trình khởi tạo.

– Định hướng quy mô kinh doanh dựa trên khả năng đầu tư ban đầu và khả năng tái đầu tư trang thiết bị.

– Định hướng nguồn khách hàng mục tiêu, về khả năng tổ chức hoạt động kinh doanh khả thi.

3. Lập phương án tổ chức hoạt động trong quá trình khởi tạo.

– Lập phương án kinh doanh khả thi ngắn hạn và dài hạn.

– Lập bảng dự trù nguồn khách và ngân sách hoạt động.

– Lập phương án marketing từng giai đoạn.

– Lập phương án cơ cấu tổ chức nhân sự.

– Lập phương án tuyển dụng và đào tạo nhân sự từng giai đoạn.

– Lập phương án quỹ lương và hình thức trả lương.

– Lập phương án bổ sung phần mua sắm trang thiết bị cần thiết cho việc quản lý và điều hành.

4. Phương án kinh doanh trong quá trình khởi tạo.

setup-nha-hang-voi-10-buoc-co-ban

– Nhiệm vụ và mục tiêu ngắn và dài hạn.

– Phân tích điểm mạnh, yếu và cơ hội, thách thức.

– Lập cơ cấu nguồn khách hàng mục tiêu cho từng giai đoạn.

– Định hướng khách hàng và tỉ lệ nguồn khách hàng.

– Chiến lược cạnh tranh.

– Cơ cấu menu và chính sách giá cả trong từng thời điểm (cao và thấp).

– Chiến lược xây dựng thương hiệu thông qua chiến lược quảng cáo và các chương trình marketing.

– Quản lý doanh thu và chi phí.

5. Ngân sách hoạt động.

a) Lập bảng ngân sách năm bao gồm:

– Tỉ lệ khách/bữa/ngày/tháng theo từng giai đoạn.Giá định xuất trung bình/người/bữa.

– Doanh thu/ngày/tháng/năm. Doanh thu trừ các nhà tài trợ.

– Tổng chi phí: chi phí hoạt động, chi phí gián tiếp, chi phí quản lý, chi phí không hoàn lại, chi phí khấu hao, chi phí lãi vay ngân hàng.

b) Lập bảng ngân sách hoạt động theo kế hoạch 06 tháng, 01 năm.

c) Bảng dự trù nguồn khách trong tương lai.

6. Chiến lược marketing trong quá trình khởi tạo.

– Xây dựng chiến lược marketing theo từng thời kỳ cụ thể theo kế hoạch ngắn hạn và dài hạn.

– Chiến lược marketing phải đảm bảo việc định vị thương hiệu, nâng cao nguồn thu, duy trì hình ảnh, liên kết đối tác lâu dài thông qua các hợp đồng hợp tác khả thi, chất lượng phục vụ, giá cả cạnh tranh.

– Kế hoạch sẽ được trình ký trước khi tiến hành.

7. Cơ cấu tổ chức nhân sự.

Ra các quy chế, quy định và hướng dẫn thi hành.

+ Nội quy lao động.

+ Sổ tay nhân viên.

+ Quy định về tuyển dụng, bổ nhiệm, chuyển vị trí và sa thải.

+ Quy định về khen thưởng, kỷ luật và quyền lợi nhân viên.

+ Quy định về an ninh, bảo vệ.

+ Hướng dẫn thi hành các quy định khác từ bộ phận quản lý.

8. Tuyển dụng.

– Căn cứ theo tình hình thực tế và cơ cấu nhân sự được phê duyệt lên danh sách các vị trí cần tuyển dụng, các yêu cầu chung.

– Lập ngân sách dành cho việc tuyển dụng bao gồm chi phí và các khoản chi phí liên quan.

9. Đào tạo trong quá trình khởi tạo.

– Lên phương án phát triển và đào tạo nâng cao theo mô hình hoạt động.

– Việc đào tạo là yêu cầu bắt buộc trong thời điểm đầu tiên và tiến hành từng phần nâng cao trong suốt quá trình vận hành nhà hàng nhằm nâng cao trình độ và đảm bảo nhân viên có đủ khả năng đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

10. Điều hành và giám sát trong quá trình khởi tạo.

– Vận hành bộ máy.

– Kiểm soát chi phí.

– Quy định về tài chính.

– Đánh giá nhân sự hàng tháng dựa trên tình hình hoạt động kinh doanh.

– Báo cáo tài chính hàng tháng và đưa ra những quyết định điều chỉnh chính xác và hiệu quả.

Nguồn:kinhdoanhnhahang

Đánh giá

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
setup_menu_mon_ansetp_menu_do_uong
CONTACT US

FNB DIRECTOR - HoReCa Business School

83 Nguyen Van Troi Apartment, Phu Nhuan Dist.

Hotline: +84 903 132 508

Email: hello@fnbdirector.com

FOLLOW US ON FACEBOOK

Copyright @2014 FNB DIRECTOR - HoReCa Business School

1
Bạn cần hỗ trợ?